สถานที่จัดงาน

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27/2 หมู่ 11 ถนนโรจะ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Krungsri River Hotel
27/2 Moo 11 Rojchana Rd., Kamang, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000 THAILAND

 

Website: http://krungsririver.com/gallery/?lang=th